KSH Kindcentra

KSH Kindcentra kan scholen helpen bij het aanbieden van opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar met het hele scala van kinderdagverblijf, peuterarrangementen, buitenschoolse opvang met de bijbehorende naschoolse activiteiten en/of tussenschoolse opvang. De ervaring leert ons dat ouders het aanbieden van deze diensten in scholen zeer waarderen. Door de doorlopende leer- en ontwikkellijnen is immers een goede aansluiting tussen het onderwijs en kinderopvang aanwezig. Vanuit maatschappelijk oogpunt zien scholen ook steeds vaker een rol voor zichzelf weggelegd in het aanbieden van naschoolse activiteiten en het zorgdragen voor dagarrangementen van 07.00 tot 19.00 uur om ouders te ontlasten. Het organiseren en financieren hiervan vraagt echter veel van scholen. Wanneer naschoolse activiteiten worden gecombineerd met buitenschoolse opvang wordt het activiteitenaanbod uitgebreid, terwijl de inspanningen van de school vermindert.

De primaire opdracht van scholen is zorg dragen voor scholing en educatie. Met KSH Kindcentra in de school zijn alle voorzieningen buiten schooltijd geregeld. Tevens een extra visitekaartje voor de school.