Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang van KSH Kindcentra verzekert een professionele aanpak van overblijven op school. De accommodatie binnen de school wordt door KSH Kindcentra hiervoor geoptimaliseerd, de opvang wordt door gekwalificeerd personeel uitgevoerd en de opvangouders krijgen instructie en begeleiding.

Het sociale effect van professioneel georganiseerde tussenschoolse opvang is groot. Alle kinderen krijgen dezelfde gevarieerde maaltijden geserveerd waarbij ze een groot deel van hun dagelijkse behoefte aan voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit is bevorderlijk voor de gezondheid van de kinderen en verbetert leerprestaties. De praktijk wijst uit dat het gezamenlijk nuttigen van dezelfde maaltijd er voor zorgt dat kinderen beter gaan eten en zich sneller tafelmanieren en onderlinge omgangsvormen eigen maken.

KSH Kindcentra zorgt voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne door te werken met vastgelegde procedures en protocollen. Zo zijn er voor de medewerkers en opvangouders voorschriften opgesteld met richtlijnen voor omgangsvormen, veiligheid en communicatie met de kinderen. Op verzoek kunnen deze voorschriften worden aangepast naar de overtuiging van de school. De kosten van de tussenschoolse opvang kunnen worden gefinancierd door schoolbesturen en uit de ouderbijdrage. KSH Kindcentra financiert de benodigde faciliteiten (keuken, tafels, stoelen, servies, bestek etcetera).