Totaalconcept

Door het aanbieden van zowel kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of tussenschoolse opvang, ontstaan er mogelijkheden voor arrangementen van 7.00 tot 19.00 uur. De door KSH gecreëerde en gefinancierde ruimtes met inventaris kunnen optimaal benut worden. ‘s Ochtends door de voorschoolse opvang met ontbijt, ‘s middags door de tussenschoolse opvang met broodmaaltijd en na schooltijd door de Kidsclub met activiteiten en warme maaltijd. Scholen kunnen ook gebruik maken van de activiteitenruimtes van de Kidsclubs, niet alleen tijdens schooltijd, maar ook voor naschoolse activiteiten.

De expertise van de KSH medewerkers, kostenbesparingen op veelal duurdere vakleerkrachten en een besparing op de huisvestingskosten, kunnen al snel zorgen voor een nog groter aanbod van naschoolse activiteiten en (educatieve) uitstapjes. Clustervorming door meerdere scholen kan zelfs nog veel meer betekenen voor de genoemde activiteiten. De benutbare ruimte zal toenemen en het ter beschikking staande (extra) budget komt dan ten goede aan het uitvoeren van tussenschoolse opvang of naschoolse activiteiten. KSH Kindcentra verzorgt kinderopvang, buitenschoolse en tussenschoolse opvang op maat; waardoor scholen een dagarrangement kunnen bieden waarbij kwaliteit en flexibiliteit voorop staat.

Op zoek naar een baan bij een kindcentra? Bekijk eens deze vacatures.