Kinderopvang

KSH verzorgt op professionele wijze kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze opvangmogelijkheid is beschikbaar in hele dagopvang, halve dagopvang en flexibele dagopvang. Kinderdagverblijven van KSH zijn het gehele jaar op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur geopend behoudens de erkende feestdagen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt er gewerkt met een verticale groep (kinderen tussen 0 en 4 jaar) en/of een babygroep (0 – 2 jaar) met een peutergroep (2 tot 4 jaar). De ruimte wordt middels passend meubilair ingericht zodat aan elke leeftijdscategorie een veilige maar ook passende speel-, ontdek en rustruimte wordt geboden.

Wij werken met het ontwikkelingsprogramma “ben ik in beeld” waarmee de ontwikkeling van jonge kinderen passend professioneel gestimuleerd en begeleid wordt. Er vinden geplande en ongeplande activiteiten plaats die specifiek gericht zijn op leeftijd en ontwikkelingsfase en ter voorbereiding op het basisonderwijs. De ontwikkeling van de kinderen wordt vastgelegd in een registratie- en observatiesysteem. Aan de hand van dit systeem worden met ouders jaarlijkse gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van hun kind. Dit biedt ook de mogelijkheid voor een warme overdracht naar scholen toe op het moment dat een kind in de basisschoolleeftijd komt. Uiteraard is het voor KSH ook mogelijk om de methodiek aan te passen aan de methode van de school wanneer er bijvoorbeeld sprake is van Daltononderwijs, Montessori etcetera.

Op zoek naar een baan bij een kindcentra? Bekijk eens deze vacatures.