IKC

Kind Centra, IKC, Brede school, Alles in één school, begrippen waarmee men niet altijd hetzelfde bedoelt. Een samenwerking is niet altijd te omschrijven onder een “vaste noemer”.  Wel dient er hoe dan ook handen en voeten te worden gegeven aan de inhoud van een samenwerking.  Juist op het gebied van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op verschillende gebieden.  Zoals bijvoorbeeld bij bestuur en organisatie, wie is er waarvoor verantwoordelijk. Welke ruimtes zijn er beschikbaar en zijn deze al dan niet multidisciplinair te benutten. Ook op het gebied van het personeel zijn er mogelijkheden bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsondersteunende taken.  Op het gebied van communicatie kan er in beginsel gedacht worden aan gezamenlijke nieuwsbrieven maar men kan natuurlijk ook op vele andere terreinen gezamenlijk opereren . Door het aanpassingsvermogen van KSH Kindcentra zal hiervoor per onderwijsinstelling op kunnen worden ingespeeld.